Sbírej toner

Cena Křesadlo

Víte, že existuje zvláštní ocenění pro dobrovolníky, kteří pomáhají v neziskovém sektoru? Víte kdo ji může získat a kdo a jak ji udílí?  

 

„Křesadlo“


Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.
 
 
 
CÍLEM UDĚLOVÁNÍ CENY KŘESADLO JE OCENIT DOBROVOLNÍKY, ZVIDITELNIT DOBROVOLNICTVÍ A NEZISKOVÝ SEKTOR, VZBUDIT V LIDECH ZÁJEM O DOBROVOLNOU ČINNOSTI RESPEKT K TĚM, KTEŘÍ JI VYKONÁVAJÍ.

MYŠLENKA UDĚLOVÁNÍ CENY KŘESADLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM HESTIA, O.S.

CÍLEM JE, ABY KŘESADLA BYLA NEJEN V PRAZE, KDE SE UDĚLUJÍ OD ROKU 2001, ALE TAKÉ V ŘADĚ DALŠÍCH REGIONŮ, KRAJŮ A MĚST.
V LETECH 2003 – 2007 TO BYLO JIŽ VÍCE NEŽ 10 KRAJŮ A MĚST, VE KTERÝCH PŘEDÁVÁNÍM CEN KŘESADLO OCENILI SVÉ DOBROVOLNÍKY A ZVIDITELNILI ČINNOST NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ.
KŘESADLO JAKO PŘEDMĚT JE AUTORSKÝ ORIGINÁL JAROSLAVA ZÍVALA, KOVÁŘE Z HRADU KŘIVOKLÁT.
 
CENY KŘESADLO SE UDĚLUJÍ JEDENKRÁT ROČNĚ (NEBO DLE DOHODY JINAK), A TO:
a) v Praze uděluje ceny HESTIA,
b) v dalších krajích, regionech či městech uděluje ceny nezisková organizace –
smluvní partner HESTIA.
 
CENY SE UDĚLUJÍ SLAVNOSTNÍM ZPŮSOBEM, A TO:
- za kalendářní rok v období kolem 5. prosince u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, resp. v průběhu obvykle prvního pololetí následujícího roku;
- v Praze předává cenu obvykle primátor hl. m. Prahy (v kraji obvykle hejtman, případně jeho zástupce, ve městě na příklad starosta, jeho zástupce a pod.);
- na předávání ceny zveme všechny nominované, navrhovatele i zástupce organizací, kde
dobrovolníci působí – poděkování patří všem;
 
KDO MŮŽE CENU ZÍSKAT:
- občan – fyzická osoba, která vykonává dobrovolnou činnost v Praze či v kraji, regionu, městě, kde bude cena udělována, tady dobrovolník, který pomáhá neziskové organizaci, nebo i nezávisle na organizaci;
- ročně lze udělit max. 10 cen v každém kraji, regionu, městě. Ve výjimečných případech může komise na základě svého zvážení udělit mimořádnou cenu (např. ocenění vybraných zaměstnanců, kteří přijali dobrovolníky mezi sebe a vytvořili jim dobré podmínky);
 
KDO VYBÍRÁ OCENĚNÉ:
- výběrová komise obvykle složená se zástupců neziskových organizací, zástupců kraje,
regionu, města či městských částí, zástupců médií a komerčních firem podílejících se na
charitativních projektech;
- komisi obvykle předsedá zástupce pořádající neziskové organizace;
- doporučený počet členů komise je 7 – 11;
 
CENA:
Křesadlo je originální ručně vyrobený předmět s nápisem „Křesadlo“ a označením kalendářního roku.
Dále se předává dopis či diplom s osobním poděkováním obvykle podepsaný primátorem hl. m. Prahy a ředitelkou HESTIA – NDC, resp. v krajích či městech podepsaný představitelem kraje či města a představitelem pořádající organizace. Možné jsou i drobné dárky od sponzorů.


Informace převzaty z organizace Hestia.