Sbírej toner

Vítejte u Čmeláka

Vítáme vás na stránkách věnovaných dobrovolnické pomoci Liberecké organizace Čmelák - Společnost přátel přírody, která se zabývá aktivní ochranou přírody. Stránky slouží jako  místo setkání dobrovolníků  a informování o akcích, které naše organizce připravuje a nebo se podílí na spolupráci při organizaci. 

 

Lesy na Ještědském hřebeni, ale nejen tam, nejsou v dobrém stavu. Ve výsadbách stále převládají smrky, stále se používají holoseče, mnoho druhů původních dřevin stojí stranou zájmu lesníků. Snahy po větším zastoupení listnáčů a jedle narážejí na přemnoženou zvěř. Revírníci státních lesů spravují stále větší revíry, takže na jemnější hospodaření nezbývá potřebný čas, mnohdy chybí i vůle, chuť či znalosti základních ekologických souvislostí.

 

Rozhodli jsme se, že aktivně přispějeme ke změně tohoto stavu a začali jsme sbírat semínka, pěstovat sazenice a posléze i vysazovat mladé stromky na vhodná místa v lese a spolupracovat s těmi správci a majiteli lesa, kteří se spolupráci nebrání. Může přitom jít o les státní, soukromý, obecní nebo i náš vlastní - to je relativně jedno - důležitý je vždy stejný cíl - přispět na konkrétním pozemku ke konkrétní změně lesa směrem k přírodě bližšímu stavu.

                                                            


Význam naší práce nespočívá však pouze v pěstování a sázení stromků, ale stejně tak i v tom, že ukazujeme, že některé věci, které nejsou v pořádku, lze změnit. To má význam jak pro ty, kteří chtějí začít řešit nějaký problém a získají tak inspiraci, tak ale i pro ty, kteří se jeho řešení brání, protože "to nejde". 

 

Každý, kdo se nám rozhodne pomoci v našich snahách, je vítán. Věříme, že z naší akce bude odjíždět s dobrým pocitem. Spojení smysluplné práce, příjemných lidí, čerstvého povětří a večerního ticha je to, co snad i Vás, jako většinu účastníků našich akcí, dobije novou energií.

.